Uchwała Nr XXVII/223/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XXVII_223_2020.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a_XXVII_223_2020.odt

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-10-2020 10:50:02
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 07-10-2020 11:41:06