Uchwała Nr XXVII/224/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Sołectwa Botkuny na lata 2020-2027".

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XXVII_224_2020.pdf

/files/files/XXVII_224_2020.doc

/files/files/za%C5%82acznik%20do%20uchwa%C5%82y%20XXVII_224_2020.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-10-2020 10:54:28