Uchwała Nr XXVII/225/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XXVII_225_2020.pdf

/files/files/XXVII_225_2020.docx

/files/files/za%C5%82%C4%85cznik%20do%20Uchwa%C5%82y%20XXVII_225_2020.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-10-2020 11:01:16