Uchwała Nr XXVIII/229/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_XXVIII_229_2020.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20NR%20%20%20XXVIII%20ter%C5%9B%C4%87%20plus%20uzasadnienie.docx

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%282%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%282%29.pdf

/files/files/ZA%C5%81.%20NR%203%20_%20ZADANIA%20I%20ZAKUPY%20INWESTYCYJNE%20ROCZNE%20I%20WIELOLETNIE%20PRZEWIDZIANE%20DO%20REALIZACJI%20W%202020%20R.%20robiona%20poprawna%20wersja.pdf

/files/files/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20do%20uchwa%C5%82y.pdf

/files/files/ZA%C5%81.%20NR%205%20_%20PRZYCHODY%20I%20ROZCHODY%20W%202020%20zrobiona.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-11-2020 8:40:24