Uchwała Nr XXVIII/230/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_XXVIII_230_2020.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20emisyjna%202020-1.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-11-2020 8:44:40