Uchwała Nr XXVIII/231/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia terminów płatności

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_XXVIII_231_2020.pdf

/files/files/op%C5%82ata%20miejscowa.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-11-2020 8:50:14