Uchwała Nr XXVIII/232/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty targowej oraz ustalenia wysokości i sposobu opłaty targowej

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_XXVIII_232_2020.pdf

/files/files/op%C5%82ata%20targowa.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-11-2020 8:55:30