Uchwała Nr XXVIII/233/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Gołdap oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_XXVIII_233_2020.pdf

/files/files/op%C5%82ata%20uzdrowiskowa.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-11-2020 8:59:53