Uchwała Nr XXVIII/234/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_XXVIII_234_2020.pdf

/files/files/podatek%20od%20nieruchomo%C5%9Bci%20%28na%202021%20r.%29%281%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-11-2020 9:03:57