Uchwała Nr XXVIII/235/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Gołdap

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_XXVIII_235_2020.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20zarz%C4%85dzanie%20%C5%9Bwietlicami%283%29.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-11-2020 9:10:05