Uchwała Nr XXVIII/236/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_XXVIII_236_2020.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20XXVIII_236_2020.doc

/files/files/uzasadnienie_13%282%29.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-11-2020 9:14:28