Uchwała Nr XXVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Gołdapska Struga

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_XXVIII_237_2020.pdf

/files/files/XXVIII_237_2020.doc

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-11-2020 9:21:55
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 04-11-2020 9:23:12