Uchwała Nr XXVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap, położonego na połudn

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_XXVIII_238_2020.pdf

/files/files/XXVIII_238_2020.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-11-2020 9:37:23
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 01-12-2020 9:11:16