Uchwała Nr XXIX/241/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19"

 

/files/files/XXIX_241_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-12-2020 9:15:43