Uchwała Nr XXX/242/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020– 2036

 

/files/files/XXX_242_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-12-2020 9:18:29
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 01-12-2020 9:30:04