Uchwała Nr XXX/245/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołdap

 

/files/files/XXX_245_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-12-2020 9:24:48
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 01-12-2020 9:29:12