Uchwała Nr XXX/246/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap oraz warunków i zasad korzystania z tych obiekt

 

/files/files/XXX_246_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-12-2020 9:26:08
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 01-12-2020 9:28:57