Uchwała Nr XXX/247/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap”

 

/files/files/XXX_247_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-12-2020 9:28:20
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 01-12-2020 9:28:39