Uchwała Nr XXX/249/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku

 

/files/files/XXX_249_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-12-2020 9:38:14