Uchwała Nr XXX/250/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gołdap do wykonania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

 

/files/files/XXX_250_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-12-2020 9:39:16