Uchwała Nr XXXI/251/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036

 

/files/files/XXXI_251_2020%281%29.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-01-2021 9:01:51