Uchwała Nr XXXI/253/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gołdap na lata 2021-2025

 

/files/files/XXXI_253_2020.pdf

/files/files/XXXI_253_2020.doc

/files/files/XXXI_253_2020.%20za%C5%82.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-01-2021 9:25:22