Uchwała Nr XXXI/254/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021

 

/files/files/XXXI_254_2020.pdf

/files/files/XXXI_254_2020.docx

/files/files/XXXI_254_2020.%20za%C5%82.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-01-2021 9:40:19