Uchwała Nr XXXI/255/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gołdap

 

/files/files/XXXI_255_2020.pdf

/files/files/XXXI_255_2020_WORD.docx

/files/files/Word.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-01-2021 9:45:45