Uchwłała Nr XXXI/258/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 września 2020 r.

 

/files/files/XXXI_258_2020.pdf

/files/files/XXXI_258_2020.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-01-2021 10:03:15