Uchwała Nr XXXVIII/310/20 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2020

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVIII_310_2021.absolutorium.odt

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVIII_310_2021.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-07-2021 11:46:32