Uchwała Nr XXXVIII/313/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze skweru i parkingu miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVIII_313_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a.XXXVIII.313.2021.2021-06-29.docx

/files/files/Uzasadnienie%20do%20Uchwa%C5%82y%20Nr%20XXXVIII%281%29.docx

/files/files/Zalacznik1%283%29.pdf

/files/files/Zalacznik2%282%29.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-07-2021 11:53:24
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 18-07-2021 11:54:00