Uchwała Nr XXXVIII/314/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVIII_314_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a.XXXVIII.314.2021.2021-06-29.docx

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20SPP-1.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20Uchwa%C5%82y%20Nr%20XXXVIII.docx

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20do%20Uchwa%C5%82y%20Nr%20XXXVIII.docx

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20do%20Uchwa%C5%82y%20Nr%20XXXVIII.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-07-2021 11:56:37