Uchwała Nr XXXIX/315/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021-2036

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXIX_315_2021.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 03-08-2021 10:00:49
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 03-08-2021 10:01:16