Uchwała Nr XXXIX/317/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXIX_317_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXIX_317_2021.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 03-08-2021 10:11:02
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 03-08-2021 10:11:31