Uchwała Nr XXXIX/320/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gołdap

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXIX_320_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXIX_320_2021.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 03-08-2021 10:18:56