Uchwała Nr XXXIX/321/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gołdap na rok szkolny 2021/2022

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXIX_321_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXIX_321_2021.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 03-08-2021 10:21:01