Stanowisko Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 sierpnia 2021 r. w sprawie uczczenia Jubileuszu 450-lecia nadania praw miejskich Gołdapi

 

/files/files/Stanowisko_Nr_2_2021.pdf

/files/files/stanowisko%20-%20sesja%20jubileuszowa%20Go%C5%82dapi%20w.%203%281%29.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-09-2021 8:23:48