Uchwała Nr XLI/322/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XLI_322_2021.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-09-2021 8:36:47
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 09-09-2021 8:37:04