Uchwała Nr XLI/323/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XLI_323_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a_nr_XLI_323_2021.docx

/files/files/uzasadnienie%20zm%20w%20budz.docx

/files/files/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20uchwa%C5%82y.pdf

/files/files/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20uchwa%C5%82y.pdf

/files/files/Za%C5%82%20NR%203%20ZADANIA%20I%20ZAKUPY%20INWESTYCYJNE%20ROCZNE%20I%20WIELOLETNIE%20PRZEWIDZIANE%20DO%20REALIZACJI%20W%202021%20R.%283%29.pdf

/files/files/ZA%C5%81.%20NR%203a_POZOSTA%C5%81E%20WYDATKI%20MAJ%C4%84TKOWE%20W%202020%281%29.pdf

/files/files/ZA%C5%81%20NR%204%20PRZYCHODY%20I%20ROZCHODY%20W%202021%281%29.pdf

/files/files/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20do%20uchwa%C5%82y.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-09-2021 8:40:28