Uchwała Nr XLI/324/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji działań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu projektu "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XLI_324_2021.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a_XLI_324_2021.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-09-2021 8:42:22