Uchwała Nr XLI/326/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gołdap na lata 2021-2025”

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XLI_326_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a_nr_XLI_326_2021.docx

/files/files/za%C5%82%C4%85cznik_Uchwa%C5%82a_XLI_326_2021.doc

/files/files/uzasadnienie%20wieloletni%20program%202021-2025%281%29.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-09-2021 8:48:37