Uchwała Nr XLII/329/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XLII_329_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a.%20XLII_329_2021.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 06-10-2021 10:28:03