Uchwała Nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XLII_330_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a.XLII.330.2021.2021-09-28.pdf

/files/files/XLII_330_2021.docx

/files/files/UZASADNIENIE%20XLII_330_2021.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 06-10-2021 10:32:12