Uchwała Nr XLII/331/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”, w tym

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XLII_331_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a.XLII.331.2021.2021-09-28.pdf

/files/files/XLII_331_2021.docx

/files/files/XLII_331_2021_za%C5%82..docx

/files/files/UZASADANIENIE%20XLII_331_2021.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 06-10-2021 10:39:27