Uchwała Nr XLII/332/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu uzdrowisku Gołdap

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XLII_332_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a.XLII.332.2021.2021-09-28.pdf

/files/files/XLII_332_2021%20statut%20uzdrowiska.docx

/files/files/Uzasadnienie%20XLII_332_2021.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 06-10-2021 10:42:00
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 06-10-2021 11:17:50