Uchwała Nr XLII/334/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XLII_334_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a.XLII.334.2021.2021-09-28.pdf

/files/files/XLII_334_2021%20odpady%20komunalne.docx

/files/files/UZASADNIENIE%20XLII_334_2021.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 06-10-2021 11:12:28