Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego IGR-II.7820.1.22.2019 dot. decyzji Nr 22/21 z 09.12.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap-Dubeninki, z podziałem na etapy I i II

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 15-12-2021 15:19:26