Obwieszczenie WIN-II.7820.1.18.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku drogowe przejście graniczne Gołdap

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 15-12-2021 15:25:28