Obwieszczenie WIN-II.7840.3.54.2020 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o przekazaniu zgodnie z właściwością sprawy dot. wygaszenia w części decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG-82/08 z 30.05.2008 r. o pozwoleniu na budowę 23 elektrowni wiatrowych typu Vest

 

OBWIESZCZENIE  WIN-II.7840.3.54.2020

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 05-01-2022 14:16:48