ZAPYTANIE OFERTOWE NR OPS.023.5.2019 Dotyczące wyboru wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie indywidulanych spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym w ramach projektu „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” nr RPWM.11.01.01-28-00

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 18-05-2019 16:43:11