ZAPYTANIE OFERTOWE NR OPS.023.6.2019 Dotyczące wyboru wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie grupowych spotkań z psychologiem i terapeutą w ramach projektu „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” nr RPWM.11.01.01-28-0031/18

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 18-05-2019 16:46:18