ZAPYTANIE OFERTOWE NR OPS.023.7.2019 Dotyczące wyboru wykonawców usług edukacyjno-szkoleniowych w zakresie indywidualnych spotkań z psychologiem, prawnikiem oraz coachem w ramach projektu „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” nr RPWM.11.01.01-28-0

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 18-05-2019 16:50:24