Uchwała Nr LXIV/471/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022– 2037

 

Uchwała Nr LXIV/471/2022

Uchwała Nr LXIV/471/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-01-2023 15:44:17
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 09-01-2023 15:47:29