Uchwała Nr XLV/300/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi

 

/files/files/Uchwala_XLV_300_2017.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 10-10-2017 8:06:09